Sempozyum Konuları - Symposium Topics  


DOKAP Bölgesinde Sağlık - Kültür - Spor TurizmiHealth/Wellness -Culture- Sports Tourism in DOKAP Region
DOKAP Bölgesinde Turizmin SürdürülebilirliğiSustainable Tourism in DOKAP Region
DOKAP Bölgesinde Gastronomi TurizmiCulinary Tourism in DOKAP Region
DOKAP Bölgesinde Doğa TurizmiEco Tourism in DOKAP Region
DOKAP Bölgesi Turizminde İnovasyon ve Girişimcilik
Innovation and Entrepreneurship in Tourism of DOKAP Region
DOKAP Bölgesi Turizminde Eğitim PolitikalarıEducation Policy in Tourism Industry of DOKAP Region
DOKAP Bölgesi Turizminde İstihdam PolitikalarıEmployment Policy in Tourism Industry of DOKAP Region
DOKAP Bölgesinde Arap TurizmiArab Tourism in DOKAP Region
DOKAP Bölgesinde Deniz TurizmiCoastal and Marine Tourism in DOKAP Region
DOKAP Bölgesinde Turizmin Kalkınmadaki RolüRole of Tourism in DOKAP Region Development
DOKAP Bölgesinde Turizm ve MimariTourism and Architecture in DOKAP region
DOKAP Bölgesinde Turizm Ekonomisi
Economics of Tourism in DOKAP Region
DOKAP Bölgesi Turizminde Farklı Yaklaşımlar
Different Approaches of Tourism in DOKAP Region


Sempozyuma gönderilecek bildiriler, DOKAP Bölgesi (Tokat, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin) illerinin turizmine yönelik olmalıdır.