Kurullar - Committees


Sempozyum Başkanları

Prof. Dr. Süleyman BAYKAL                          ÜNİ-DOKAP Dönem Başkanı
                                                                       Karadeniz Teknik Üniversitesi
Rektörü

Ekrem YÜCE                                                   DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı


Onur Kurulu
Prof. Dr. Sait BİLGİÇ                                     Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN                               Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN                         Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Cevdet COŞKUN                              Giresun Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ                              Ordu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Fahrettin TİLKİ                               Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Selçuk COŞKUN                               Bayburt Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK                     Gümüşhane Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU                          Avrasya Üniversitesi Rektör Vekili


Danışma Kurulu
Prof. Dr. Vedat CEYHAN                                Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ali KASAP                                        Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mustafa Serkan SOYLU                   Giresun Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Şevket Metin KARA                         Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ali BİLGİN                                       Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Abdulkuddus BİNGÖL                     Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Halil İbrahim ŞİMŞEK                     Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Bünyamin KOCAOĞLU                     Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN                                Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı


Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Asım ÖREM                                     ÜNİ-DOKAP Stratejik Planlama Kurulu Başkanı - KTÜ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ                                KTÜ Rektör Yardımcısı


Bilim Kurulu
Bilim Kurulu daha sonra ilan edilecektir.


Sempozyum Sekreteryası
Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU